Kontakt
JUDr. Olga Adamíra Čepelová, Ph.D.
notářka v Hradci Králové
e-mail: info@notarkavhradci.cz
tel.: 495 425 138
tel.: 605 877 828

Adresa kanceláře
Buzulucká 431/2 - Slezské Předměstí
50003 Hradec Králové
Mapa adresy kanceláře

Úřední hodiny
Po8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Út8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
St8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Čt8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00

Czech Point

Naše kancelář v Hradci Králové

JUDr. Olga Adamíra Čepelová, Ph.D. - notářka | notarka@notarkavhradci.cz

Notářka JUDr. Olga Adamíra Čepelová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Své magisterské studium na této fakultě zakončila v květnu 2007, v lednu 2008 získala titul doktorky práv a v listopadu 2011 úspěšně obhájila na téže fakultě svou disertační práci a obdržela titul Ph.D..

Notářskou praxi vykonává nepřetržitě od února 2007, nejprve jako praktikantka, po ukončení magisterského studia jako notářská koncipientka notářky a od úspěšného složení notářských zkoušek jako notářská kandidátka zastupující dle § 24 odst. 1 notářského řádu Mgr. Evu Šimonovou, notářku v Rychnově nad Kněžnou.

Po úspěchu v konkurzu na uvolněný notářský úřad byla JUDr. Olga Adamíra Čepelová, Ph.D. dnem 1.1.2013 jmenována ministrem spravedlnosti notářkou do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové se sídlem v Hradci Králové a je zapsána v evidenci notářů Notářské komory České republiky pod evidenčním číslem 632. Notářský úřad jsem převzala po jeho uvolnění panem notářem JUDr. Jiřím Sákrou

JUDr. Olga Adamíra Čepelová, Ph.D. publikuje v odborném časopise Ad Notam, dále společně s JUDr. Janou Seemanovou, notářkou v Liberci, připravily příspěvek pro XXVII. mezinárodní kongres notářství v Limě, který se konal ve dnech 10. až 12. října 2013 v peruánském hlavním městě Lima, pořádaný Mezinárodní unií notářství (UINL) na téma „Úvahy notářství nad rodinným a dědickým právem vzhledem k novým sociálním vztahům.

Mgr. Jana Dolková - zástupkyně notářky, notářská kandidátka

Mgr. Jana Dolková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (studium ukončeno v roce 2013). V notářské kanceláři působí od února 2014.

Mgr. Šárka Zaplatílková - notářská koncipientka

Mgr. Šárka Zaplatílková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (studium ukončeno v roce 2017). V notářské kanceláři působí od února 2016 - nejprve jako praktikantka, následně jako koncipientka.

Jana Hrabáková - notářská tajemnice